מחנות קיץ תשפ"ב- עזרא דסטה

הייי!

אנחנו סניף עזרא דסטה , ממש בקרוב מגיעים מחנאות הקיץ🏕️
חשוב לנו שכמה יותר חניכים יצאו ויזכו להנות ולקחת מהחוויה המטורפת הזו🤩
לשם כך אנחנו צריכים את התרומות והעזרה שלכם!
כל תרומה שלכם זה עוד חניך וחניכה שיוצאים.

מעריכים המון, צוותשפב ונוי המרכזת🙏

התרומות מוכרות לפי סעיף 46.

גייסנו עד עכשיו
540 ₪
היעד שלי
2,000 ₪
התורמים
2
73%27%
נשארגויס
התורמים שלי

בעילום שם

360 ₪

בעילום שם

180 ₪