מחנות קיץ תשפ"ב- עזרא דסטה

הייי!

אנחנו סניף עזרא דסטה , ממש בקרוב מגיעים מחנאות הקיץ?️
חשוב לנו שכמה יותר חניכים יצאו ויזכו להנות ולקחת מהחוויה המטורפת הזו?
לשם כך אנחנו צריכים את התרומות והעזרה שלכם!
כל תרומה שלכם זה עוד חניך וחניכה שיוצאים.

מעריכים המון, צוותשפב ונוי המרכזת?

התרומות מוכרות לפי סעיף 46.

גייסנו עד עכשיו
540 ₪
היעד שלי
2,000 ₪
התורמים
2
73%27%
נשארגויס
התורמים שלי

בעילום שם

360 ₪

בעילום שם

180 ₪