עזרא- אתר התרומות.

בוגרים, הורים וידידים יקרים,

אנחנו מזמינים אתכם לקחת חלק במגוון הפרוייקטים שמתרחשים כל העת בתנועה.
פרוייקטים של הגות מבית מדרשה של קדם, וכן פרוייקטים של עשייה ברוח תורה עם דרך ארץ ישראלית
בנוסף יש לכל אחד הזדמנות לתרום סבסודים של פעילות, סניפים  וחניכים.
אנחנו מזמינים אתכם לתרום ולהיות שותפים איתנו לקידומה והתפתחותה של התנועה בכל המישורים.

חזקו חברים!

רוצה להקים פרוייקט חדש?