עזרא- אתר התרומות.

בוגרים, הורים וידידים יקרים,

אנחנו מזמינים אתכם לקחת חלק במגוון הפרוייקטים שמתרחשים כל העת בתנועה.
פרוייקטים של הגות מבית מדרשה של קדם, וכן פרוייקטים של עשייה ברוח תורה עם דרך ארץ ישראלית
בנוסף יש לכל אחד הזדמנות לתרום סבסודים של פעילות, סניפים  וחניכים.
אנחנו מזמינים אתכם לתרום ולהיות שותפים איתנו לקידומה והתפתחותה של התנועה בכל המישורים.

חזקו חברים!

רוצה להקים פרוייקט חדש?

שבת אירוח עמותה פ"ב- סניף פסגת זאב

84%16%
נשארגויס
סכום הגיוס
6,000 ₪
עזור לי להגיע ליעד

מחנות קיץ תשפ"ב- עזרא דסטה

46%54%
נשארגויס
סכום הגיוס
2,000 ₪
עזור לי להגיע ליעד

יום הזיכרון סניף מרכז תשפ״ב

90%10%
נשארגויס
סכום הגיוס
20,000 ₪
עזור לי להגיע ליעד

גמ״ח צדיק כתמר עזרא כפר גנים -קמחא דפסחא תשפ"ב

72%28%
נשארגויס
סכום הגיוס
20,000 ₪
עזור לי להגיע ליעד

עוזרים לכולם לצאת בדסטה- מסע פסח תשפ"ב

75%25%
נשארגויס
סכום הגיוס
2,500 ₪
עזור לי להגיע ליעד

למסע פסח הזה כולם יוצאים ביחד- סניף יחד

34%66%
נשארגויס
סכום הגיוס
5,000 ₪
עזור לי להגיע ליעד

סיוע בהפקת חתונת חסד- גרעין צהר באר שבע

-9%109%
נשארגויס
סכום הגיוס
10,000 ₪
עזור לי להגיע ליעד

מאבזרים את אולם התפילה וספריית הלימוד- סניף גבעת שמואל

16%84%
נשארגויס
סכום הגיוס
8,000 ₪
עזור לי להגיע ליעד

גמ"ח צדיק כתמר- סניף עזרא כפר גנים.

-244%344%
נשארגויס
סכום הגיוס
25,000 ₪
עזור לי להגיע ליעד

גמ"ח כנפי דרור- עזרא באר שבע תשפ"ב

100%0%
נשארגויס
סכום הגיוס
6,000 ₪
עזור לי להגיע ליעד
הצג שגרירים נוספים