למסע פסח הזה כולם יוצאים ביחד- סניף יחד

שלום,
אנחנו צוות סניף יחד בבית שמש מארגנים מסע פסח ליומיים לחניכי הסניף.

חלק מהחניכים לא יכולים לשלם את המחיר המלא של המסע עקב מצבם הכלכלי.
התרומה שלכם  תאפשר לכל החניכים לצאת למסע טוב ומוצלח!

תודה!

*התרומות מוכרות לפי סעיף 46..

 

גייסנו עד עכשיו
3,318 ₪
היעד שלי
5,000 ₪
התורמים
24
34%66%
נשארגויס
התורמים שלי

שביעיתשפב אהבת ישראל

200 ₪

בעילום שם

100 ₪

מלכה רודאף

18 ₪

אהרון לואיס

22 ₪

אהרון לואיס

50 ₪

בעילום שם

50 ₪

נעמה אלבז

20 ₪

רחל קצפר

198 ₪

בעילום שם

100 ₪

בעילום שם

400 ₪

orah Mosak

50 ₪

בעילום שם

100 ₪

ג'פרי לנדאו

200 ₪

צבי בורוויק

100 ₪

בעילום שם

250 ₪

איתן בורוויק

180 ₪

פנינה ושלמה פרקש

120 ₪

מאשה ליזרוביץ

180 ₪

ליאנה סילברמן

200 ₪

מיכל ודוד גלאט

180 ₪

בעילום שם

100 ₪

אהרון לואיס

200 ₪

גורדון בורוויק

250 ₪

בעילום שם

50 ₪
GoUp