עוזרים לכולם לצאת!- סניף יובלים תשפ"א

הורים, בוגרים ושותפים יקרים!
אנחנו שמחים לפתוח את הקיץ בפעילות ענפה ורחבה. זמן רב חיכינו לאפשרות לפעול בשטח, וב”ה משניתן האישור, אנחנו נכנסים לתקופה עמוסה. לאורך השנה מהווה הסניף מוקד לפעילות חינוכית, ומבקש להיות מרכיב מרכזי בעיצוב הזהות של החניכים.

השנה המורכבת שעברה עלינו עוד נותנת את אותותיה. ויותר מכל שנה אחרת מוצפות אלינו פניות הנוגעות לקושי לממן את אירועי הקיץ הקרובים. התנועה עושה כל שביכולתה על מנת להפחית בתשלומים, ולהשקיע מימון נוסף על מנת להקל על המשפחות שמצבם הכלכלי לא מאפשר הוצאות מעין אלו. זאת על מנת שלא יהיה מצב בו חניך לא יוצא לאירוע סניפי או תנועתי בשל שיקול כלכלי.
כצוות ההדרכה בסניף אנחנו מבקשים לקחת אחריות ולהוסיף עוד על הסבסוד של התנועה, שבחלק מהמקרים אף הוא לא מספיק כדי לסייע לחניכינו.

כאן אתם נכנסים לתמונה! אנחנו זקוקים לעזרתכם ושותפותכם בפרויקט זה. תרומה שלכם (בקישור המצורף) תסייע לנו להוציא עוד חניך מהקהילה למסע, למחנה ולפעילות חוץ אחרת.

התרומות מוכרות לצרכי מס לפי סעיף 46.

מעריכים מאד את התגייסותכם! תזכו למצוות!
תמר וצוות סניף יובלים

גייסנו עד עכשיו
105 ₪
היעד שלי
2,000 ₪
התורמים
3
95%5%
נשארגויס
התורמים שלי

עמיחי דויטש

20 ₪

בעילום שם

50 ₪

בעילום שם

35 ₪