קרן סבסודים עזרא תנועת הנוער

קרן הסבסודים מיועדת לסיוע כספי עבור חניכים שצריכים סיוע כספי.

התנועה עומלת להוריד עלויות ולאפשר לכמה שיותר חניכים לצאת ולהשתתף בפעילות השוטפת, מסעות, טיולים ומחנות.

ועדיין יש חניכים שאין ביכולתם לשלם, לשם כך הקמנו את קרן הסבסודים.

נשמח שתהיו שותפים בקרן חשובה זו. 

התרומות מוכרות לצרכי מס לפי סעיף 46 לפקודה.

חזקו חברים!

גייסנו עד עכשיו
8,021 ₪
היעד שלי
20,000 ₪
התורמים
11
60%40%
נשארגויס
התורמים שלי

בעילום שם

100 ₪

שמואל פינלס

825 ₪

נתנאל אנגל‬

628 ₪

בעילום שם

108 ₪

יצחק גולדשטיין

200 ₪

לארי ברנד

400 ₪

סוזן בית שמש פלדהמר

520 ₪

רחל פולד

100 ₪

מאיר גרוס

70 ₪

מאיר גרוס

70 ₪

ג'רמי כהן

5,000 ₪
GoUp