ידידי עזרא

אנחנו ידידי התנועה, ותיקים וצעירים כאחד,
הרואים בתנועת הנוער עזרא את חוד החנית בחברה הישראלית בפעילותה החינוכית והחברתית
ומעוניינים גם היום לקחת חלק בפעילותה החשובה של התנועה, להיות שותפים לעשייה ולגידול הדור הבא לתורה עם דרך ארץ.

הצטרפו אלינו כדי להגיע ביחד ליעד.

חזקו חברים!

גייסנו עד עכשיו
6,360 ₪
היעד שלי
35,000 ₪
התורמים
7
82%18%
נשארגויס
התורמים שלי

יצחק גולדשטיין

200 ₪

לארי ברנד

400 ₪

סוזן בית שמש פלדהמר

520 ₪

רחל פולד

100 ₪

מאיר גרוס

70 ₪

מאיר גרוס

70 ₪

ג'רמי כהן

5,000 ₪